Dịch Vụ Ngành Điện Tử – Tự Động Hóa

\

  • Cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, khắc phục sự cố hệ thống tự động sử dụng PLC cho các thiết bị trên tàu, dây truyền sản xuất, máy công nghiệp…
  • Bảo trì, nâng cấp phần mềm, phần cứng và tích
    hợp hệ thống PLC.
  • Sửa chữa, hoán cải, làm mới board mạch điện tử

Leave Comments

0903 047 909
 0903 047 909