Máy vặn bu lông bằng khí

Showing all 10 results

 • 7002

  Air Drill 10 mm (3/8″)

  Mã sản phẩm : 7002

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 7006

  Air Hammer

  Mã sản phẩm : 7006

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • CLV

  alkitronic CLV pneumatic torque multipliers

  Mã sản phẩm : alkitronic CLV

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Alkitronic (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • CL

  CL pneumatic torque multipliers

  Mã sản phẩm : alkitronic CL

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Alkitronic (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • CLDL

  CLD/L Pneumatic Torque Wrench

  Mã sản phẩm : CLD/L

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Alkitronic (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 7004

  Die Grinder, straight

  Mã sản phẩm : 7004

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Alkitronic (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 7000-12,5mm

  Impact Wrench 12,5 mm (1/2″)

  Mã sản phẩm : 7000 12,5 mm

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 7000-20mm

  Impact Wrenches 20 mm (3/4″) and 25 mm (1″)

  Mã sản phẩm : 7000 20 mm

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 7000-25mm

  Impact Wrenches 25 mm (1″) „FatCat“

  Mã sản phẩm : 7000 25 mm

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 7001

  Mini Ratchet Wrench 6,3 mm (1/4″)

  Mã sản phẩm : 7001

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)