Cờ lê nhân lực

Showing all 4 results

 • 01

  alkitronic M hand torque multiplier

  Mã sản phẩm : alkitronic M

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Alkitronic (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 6182

  Torque Multipliers 1.500 / 2.700 N˜m

  Mã sản phẩm : 6182 1.500/2.700 N.m

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 3500

  Torque Multipliers 3.500 N.m

  Mã sản phẩm : 6182 3.500 N.m

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 4500

  Torque Multipliers 4.500 / 9.500 N.m

  Mã sản phẩm : 6182 4.500/9.500 N.m

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)