Thiết bị xiết ốc

Showing 1–12 of 57 results

 • 1015

  1000 bar Hand Pump BT-1015

  Mã sản phẩm : BT-1015

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Boltight (Mỹ)

  Liên hệ: 0903.04.7853 (Mr.Thương)

 • 1000 bar

  1000 Bar System Hydraulic Bolt Tensioning Tools

  Mã sản phẩm : 1000 Bar System

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Boltight (Mỹ)

  Liên hệ: 0903.04.7853 (Mr.Thương)

 • 1514

  1500 bar Basic Hand Pump BT-1514

  Mã sản phẩm : BT-1514

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Boltight (Mỹ)

  Liên hệ: 0903.04.7853 (Mr.Thương)

 • 1515 (1)

  1500 bar Hand Pump (BT-1515)

  Mã sản phẩm : BT-1515

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Boltight (Mỹ)

  Liên hệ: 0903.04.7853 (Mr.Thương)

 • G110

  1500 bar Hand Pump BT-1514-G110

  Mã sản phẩm : BT-1514-G110

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Boltight (Mỹ)

  Liên hệ: 0903.04.7853 (Mr.Thương)

 • 1500 bar

  1500 Bar System Hydraulic Bolt Tensioning Tools

  Mã sản phẩm : 1500 Bar System

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Boltight (Mỹ)

  Liên hệ: 0903.04.7853 (Mr.Thương)

 • 2515

  2500 bar Hand Pump

  Mã sản phẩm : BT2515

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Boltight (Mỹ)

  Liên hệ: 0903.04.7853 (Mr.Thương)

 • 715

  700 bar Hand Pump BT-715

  Mã sản phẩm : BT-715

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Boltight (Mỹ)

  Liên hệ: 0903.04.7853 (Mr.Thương)

 • 7002

  Air Drill 10 mm (3/8″)

  Mã sản phẩm : 7002

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 7003

  Air Duster

  Mã sản phẩm : 7003

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 7006

  Air Hammer

  Mã sản phẩm : 7006

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 7007

  Air Riveter

  Mã sản phẩm : 7007

  Thương hiệu : Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Matador (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

1 2 3 4 5