THIẾT BỊ TÀU CÁ

Showing 1–12 of 62 results

 • a5bcab4f

   AnTen cho tàu cá MA-150

  Mã sản phẩm : MA-150

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: MECOM

  Liên hệ:0903.04.7853 (Mr. Thương)

 • 83a12c55

   Máy định vị – hải đồ màu – AIS HAIYANG HD-580CA

  Mã sản phẩm: HD-580CA

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: HAIYANG (Hàn)

  Liên hệ:0903.04.7853(Mr. Thương)

 • 1345281a

   Máy đo sâu – dò cá HONDEX HE-51C

  Mã sản phẩm: HE-51C

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: HONDEX  (Nhật)

  Liên hệ: 0903.04.7853 (Mr.Thương) 

 • a7b26aa

  Anten cần MC-250

  Mã sản phẩm : MC-250

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: MECOM

  Liên hệ:0903.04.7853 (Mr. Thương)

 • dfedf003

  AnTen cho tàu cá Anten AT-1250T

  Mã sản phẩm : AT-1250T

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: MECOM

  Liên hệ:0903.04.7853 (Mr. Thương)

 • 4df76eae

  Anten cho tàu cá GPV-27

  Mã sản phẩm : GPV-27

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: MECOM

  Liên hệ:0903.04.7853 (Mr. Thương)

 • 741a6c82

  AnTen cho tàu cá MA-162

  Mã sản phẩm : MA-162

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: MECOM

  Liên hệ:0903.04.7853 (Mr. Thương)

 • mt-01

  AnTen cho tàu cá MT-01

  Mã sản phẩm : MT-01

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: MECOM

  Liên hệ:0903.04.7853 (Mr. Thương)

 • 5103819b

  Bộ Nguồn PS-30A-II

  Mã sản phẩm : PS-30A-II

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: MECOM

  Liên hệ:0903.04.7853 (Mr. Thương)

 • ac9e61a8

  Bộ Nguồn PS-40A-II

  Mã sản phẩm : PS-40A-II

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: MECOM

  Liên hệ:0903.04.7853 (Mr. Thương)

 • 7dc07bf2

  Bộ Nguồn RE-30A-II

  Mã sản phẩm : RE-30A-II

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: MECOM

  Liên hệ:0903.04.7853 (Mr. Thương)

 • 96296bbd2d5fc53ba459006cf8330ea6--mercury-metal-lamps

  Bóng đèn tàu cá 1000W

  Mã sản phẩm : MH BT1000

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất: MECOM

  Liên hệ:0903.04.7853 (Mr. Thương)

1 2 3 4 5 6