Thiết bị đo bề dày lớp phủ

Showing all 6 results

 • 1100

  MiniTest 1100

  Mã sản phẩm : MiniTest 1100

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Elektrophysik (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 3100

  MiniTest 3100

  Mã sản phẩm : MiniTest 3100

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Elektrophysik (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 600

  MiniTest 600

  Mã sản phẩm: MiniTest 600

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Elektrophysik (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 700

  MiniTest 720

  Mã sản phẩm : MiniTest 720

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Elektrophysik (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 700

  MiniTest 730

  Mã sản phẩm : MiniTest 730

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Elektrophysik (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)

 • 700

  MiniTest 740

  Mã sản phẩm : MiniTest 740

  Thương hiệu: Nhật Quang

  Nhà sản xuất : Elektrophysik (Đức)

  Liên hệ: 0903.04.7783 (Mr.Nhật)