Dịch vụ

10/04/2017
6

Bảo dưỡng và sửa chữa bảng điện chính và hệ thống bảo vệ trạm phát

Bảng phân phối điện chính ( Main Switch Board) Hệ thống bảo vệ trạm phát […]
10/04/2017
8

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống báo động buồng máy

Bảng điều khiển tập trung ( Central Control Console): Thiết bị chỉ báo mức Hệ […]
10/04/2017
10

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phụ buồng máy

Hệ thống tự động nạp Ắc quy Hệ thống nồi hơi, lò đốt rác và […]