Bán và nâng cấp phần mềm PROFICY MACHINE EDITION V6.0

29
Tư vấn – khảo sát – lắp đặt – sữa chữa – bảo trì – thiết kế các loại tủ điện
19/05/2017
PLC GE FANUC- PLC đến từ USA
19/05/2017

Proficy Machine Edition Components:
Proficy View
An HMI specifically designed for the full range of machine-level operator interface/ HMI applications. Includes support for the following Runtime options:
• QuickPanel*
• QuickPanel View (Windows CE-based)
• Windows 2000/XP/NT
Proficy Logic Developer-PC
PC Control software combines ease of use and functionality for fast application development. Includes support for the following Runtime options:
• QuickPanel Control (Windows CE-based)
• Windows 2000/XP/NT
Proficy Logic Developer-PLC
Programs and configures all GE Intelligent Platforms PLCs, PACSystems Controllers and Remote I/O
• Available in Professional, Standard,
and Nano/Micro versions
Proficy Motion Developer
Programs and configures GE Intelligent Platforms S2K motion controllers

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *